Mat og drikke

Mat og drikke er en stor del av et sted og vi kan alltid assosiere mat med et land og omvendt.